woensdag 7 oktober 2009

Religieuze leiders werken nauw samen met B&W Rotterdam

Trouw, juli 2009

Door Marieke van Willigen

Predikanten, imams en andere religieuze en bestuurlijke leiders hebben in Rotterdam de krachten officieel gebundeld. Het 'Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam' (Platform L&R) voert nauw overleg met burgemeester en wethouders en slaat een brug naar de burgers. “De gemeente Den Haag wil ons model kopiëren.”

Het begon allemaal anderhalf jaar geleden, tijdens een dreigend multicultureel noodweer. In de Rotterdamse politiek doemden uitspraken op als “De Islam moet met wortel en tak worden uitgeroeid”. Ook Wilders' film “Fitna” zou worden vertoond in de plaatselijke Arminiuskerk. Voormalig privébankier en vermogensbeheerder Simon A Cohen zag de bui al hangen. Heibel in de Rotterdamse multicultitent. Cohen is voorzitter en van het Platform L&R en tot op de dag van vandaag vaste gast bij het Nederlands Israëlitisch Seminarie in Amsterdam. “Je merkt dat de angst toeneemt. Autochtone Rotterdammers zijn bang voor moslims en omgekeerd. Maar niemand durft te zeggen dát hij bang is. Ik ken het wel, ik was vroeger ook een bang joods jongetje. Daarom vind ik dat die angst doorbroken moest worden.” Cohen zocht de oplossing in verbinding in plaats van polarisatie. De bakermat van Platform L&R ligt dan ook voor een deel in het Rotterdamse Convent van Kerken, waar Cohen lid van is. Dit convent bestaat behalve de Christelijke kerken uit de aangesloten synagoges, omdat koningin Wilhelmina na de Tweede Wereldoorlog zou hebben gezegd “dat de Rotterdamse kerken de Joodse medemens niet moesten vergeten.” Samen met imam Ibrahim Spalburg, tevens baas van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) en dominee Jaap van de Meent, directeur van het Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbehartiging (GCW) en een aantal andere religieuze bestuurders ging Cohen in overleg. Dat had effect: De film Fitna kwam de Arminiuskerk niet in en politieke partijen in Rotterdam hielden anti-islamteksten voorlopig voor zich. De religieuze voormannen besloten in overleg met de gemeente Rotterdam hun samenwerkingsverband officieel vorm te geven, maar dan voor leiders van alle religieuze denominaties die in de stad te vinden zijn. Inmiddels kunnen ook voortrekkers van religieus-maatschappelijk betrokken organisaties lid worden van het platform.

Het Platform L&R heeft drie religieuze ankers, die terug te vinden zijn in alle religie's: goed nabuurschap, gedeelde verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Die ankers zijn tegelijkertijd het bestaansrecht van het platform, omdat van daaruit gepoogd wordt de stad op te bouwen. Cohen: “Het is niet zo dat een religieuze Rotterdammer beter is dan een niet-religieuze Rotterdammer. Ons platform bereikt een achterban van mensen die direct of indirect aangesloten zijn bij een levensbeschouwelijke groep. Dat zijn er veel. We kunnen terugvallen op deze drie kernwaarden om samenleven in onze stad te bevorderen.” Dat moest pas nog, toen jongeren anti-Semitische teksten scandeerden. Het Platform L&R stond meteen vooraan en maakte de discussie over verdraagzaamheid samen met burgemeester en wethouders stadsbreed. Dat is dan ook één van de taken van het platform: stedelijke bijeenkomsten organiseren rond maatschappelijk heikele thema's als homo-acceptatie, het wel of niet een hand geven en de positie van vrouwen en scheiding van kerk en staat. Daarnaast organiseert het platform wijkbijeenkomsten om het 'nabuurschap' en de 'verdraagzaamheid' te bevorderen. “En Rotterdam heeft 62 wijken, dus we hebben nog heel wat te doen,” aldus Cohen.

Het Platform L&R heeft een eigen rol gekregen in het stadsbestuur van Rotterdam. Het is een onafhankelijk netwerk binnen de Rotterdamse politiek dat multicultiproblemen signaleert en advies uitbrengt aan burgemeester Ahmed Aboutaleb, wethouder Jantine Kriens (Welzijn, Volksgezondheid, en Maatschappelijke Opvang) en de overige leden van B&W. De Rotterdamse overheid stopt het platform geld toe. Daarmee staat de onafhankelijkheid van het platvorm onder spanning, maar Cohen is niet bang. Hij vindt materiële steun juist terecht: “De universiteit van Nijmegen rekende uit dat alleen al het vrijwilligerswerk van de Christelijke kerken Rotterdam 130 miljoen euro bespaart. Dus een beetje subsidie mag er wat mij betreft wel vanaf voor ons platform. Wij hebben bestaansrecht door onze prestaties.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten